Wdrożenia Salesforce

Pomagamy klientom w rozpoczęciu pracy na platformie Salesforce – wybór wersji CRM, stworzenie planu wdrożenia, ustalenie zakresu i czasu trwania, migracja danych, szkolenia.

Nasze priorytety wdrożeń to:

 • skutecznie
 • w przewidzianym czasie
 • w przewidzianym budżecie

W naszym podejściu do wdrożenia Salesforce przewidujemy następujące działania:

 • Zdefiniowanie celów i etapów, tak aby proces wdrożenia był przejrzysty, sterowalny i weryfikowalny przez klienta oraz naszych konsultantów
 • Ustalenie szczegółowego czasowego planu wdrożenia
 • Stworzenie zespołu wdrożeniowego. Zdefiniowanie ról w zespole wdrożeniowym
 • Wyznaczenie przyszłych Administratorów i Użytkowników kluczowych
 • Stworzenie listy wymagań konfiguracyjnych Salesforce
 • Stworzenie listy i kolejności procesów wdrażanych w Salesforce
 • Stworzenie listy modyfikacji wymaganych do wprowadzenia do Salesforce. Są to zarówno zmiany w wyglądzie ekranów i formatek wprowadzania danych, jak i dodatkowe pola w standardowych obiektach (Klient potencjalny, Konto, Kontakt itp), jak również obiekty użytkownika, specyficzne dla wdrożenia u klienta
 • Przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich rodzajów użytkowników: Administratorów, Użytkowników kluczowych, analityków, menadżerów, handlowców, serwisantów, pracowików punktu obsługi klienta.
 • Stworzenie raportów i pulpitów analitycznych dostarczających dane bieżące jak i dane sumryczne do analiz
 • Zdefniowanie praw dostępu
 • Stworzenie intefejsów do/z innych systemów
 • Załadowanie danych inicjalnych na moment uruchomienia Salesforce.com w firmie
 • Nadzór nad uruchomeniem

Naczelną zasadą przyświecającą naszym konsultantom jest wdrożenie efektywnego rozwiązania w przewidzianym czasie i budżecie oraz w kształcie zapewniającym łatwość przyszłych zmian w celu maksymalnie prostego dostosowywania do zmieniających się w czasie wymagań biznesowych klienta.