Test CRM – analiza przed wdrożeniem

Aby sprawdzić Salesforce.com można skorzystać z bezpłatnej, w pełni funkcjonalnego 30 dniowego systemu Salesforce test. Pomagamy w szybkim uruchomieniu wersji testowej i sprawdzeniu, czy oprogramowanie sprawdzi się w Państwa firmie i które moduły są potrzebne. W trakcie tego procesu wykonujemy także analizę przedwdrożeniową, tak aby decyzja o wdrożeniu miała racjonalne podstawy.

W trakcie tego procesu pomagamy:

  • wykonać analizę procesów w firmie i ich potencjalnej realizacji w funkcjach Salesforce.com
  • zdecydować, które funcjonalności Salesforce.com muszą być dostosowane do procesów firmy i jaki nakład pracy wiąże się z dostosowaniem
  • zanalizować w jaki sposób przedstawiciele handlowi, serwisanci i menadżerowie mogą wykorzystać Salesforce do działania ze swoimi klientami i współpracownikami
  • zdefiniować korzyści i zagrożenia potencjalnego wdrożenia
  • przewidzieć oszczędności dla firmy
  • stworzyć listę wymagań dla danych, które będą inicjalnie wgrane do Salesforce na początku wdrożenia
  • wybrać wersję pasującą do Państwa firmy: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise lub Unlimited
  • zdefiniować cele i etapy wdrożenia