Rozszerzanie funkcjonalności Salesforce

Wraz ze zmieniającym się otoczeniem biznesowym i rozwojem firmy zmieniają się również wymagania dotyczące używanego oprogramowania. Pomagamy naszym klientom w zmianie konfiguracji Salesforce.com oraz w rozszerzaniu funkcjonalności aplikacji. Również Salesforce.com rozwija się dynamicznie. Wraz z nowymi wersjami dochodzi nowa funkcjonalność: portale dla klientów, Chatter i wiele innych.

Nasze działania w tym zakresie obejmują:

  • Zmiany konfiguracji Salesforce
  • Zmiany w prawach dostępu użytkowników
  • Tworzenie nowych raport��������w i pulpit��w analitycznych
  • Modyfikowanie istniejących raportów i pulpitów analitycznych
  • Dodawanie nowych pól do standardowych obiekt��w Salesforce jak i do obiektów użytkownika
  • Tworzenie nowych obiektów, ekranów wprowadzania danych
  • Definiowanie nowych widoków danych, procesów („workflow”)
  • Konfigurowanie i wdrażanie nowych funkcjonalności z kolejnych wersji Salesforce: np. Chatter, portal klienta itp.

Rozszerzanie funkcjonalności Salesforce