Dostosowanie Salesforce do wymagań

Jeżeli aktualne wdrożenie Salesforce nie przynosi oczekiwanych korzyści – pomagamy klientom w znalezieniu powodów i naprawie – problemy w migracji danych, integracji z systemem ERP, niedostateczne przeszkoleni użytkownicy lub brak raportów i pulpitów dostarczających informacje w wymagany sposób.

Niekiedy powody leżą w niepełnym zmapowaniu procesów firmy na funkcjonalność Salesforce.com, niedostosowaniem Salesforce do wymagań, niepoprawne lub niepełne przeszkolenie użytkowników lub po prostu brak odpowiednich raport������������������������������������w, kt����re umożliwiają mierzenie skuteczności pracy w systemie i jego wykorzystanie.

W celu poprawienia wykorzystania Salesforce.com u klienta, przewidziane są m.in. następujące działania:

  • Zanalizowanie mapowania procesów firmy na funkcjonalność Salesforce
  • Sprawdzenie aktualnej listy raportów i pulpitów analitycznych i wprowadzenie wymaganych modyfikacji lub zdefiniowanie nowych raportów i pulpit��w
  • Doszkolenie użytkowników. Często problem z niedostatecznym wykorzytaniem narzędzia związany jest z niewystarczającą wiedzą użytkowników, jak korzystać z istniejących funkcjonalności systemu
  • Zmiana konfiguracji systemu. Często drobne zmiany konfiguracyjne pomagają ��atwo i szybko ulepszyć system.
  • Poprawienie jakości danych poprzez eliminowanie duplikujących się danych.
  • Dostarczamy wiedzę menadżerom umożliwiającą sprawdzanie, czy użytkownicy wykonują przewidziane zadania w Salesforce, czy poza systemem