Web-To-Lead

Funkcjonalność Web-To-Lead pozwala na łatwe zintegrowanie formularza kontaktowego z systemem salesforce.com. Po skonfigurowaniu  tej funkcjonalności wpisy z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www będą automatycznie wprowadzane do systemu salesforce.com

Aby skonfigurować funkcję Web-To-Lead należy przejść do menu Dostosuj -> Potencjalni klienci -> Web-to-Lead.

W pierwszym kroku należy aktywować tę funkcję Web-To-Lead poprzez zaznaczenie pola „Włączono narzędzie Web-to-Lead”.

Następnie należy określić użytkownika, który będzie domyślnym właścicielem dla klientów potencjalnych generowanych przez tę funkcję. Istnieje równiez możliwość zdefiniowania reguł przypisania, na podstawie których klient potencjalny zostanie przekazany do odpowiedniego użytkownika systemu.

Pole „Default Response Template” pozwala na przypisanie szablonu email wykorzystywany w celu automatycznego wysłania wiadomości.

W drugim kroku należy zintegrować formularz kontaktowy. Salesforce.com udostępnia funkcję automatycznego generowania skryptu HTML. W celu wygenerowania skryptu należy wcisnąć przycisk „Utwórz formularz Web-to-Lead”

Przed wygenerowaniem skryptu należy wybrać pola, które mają być połączone z formularzem kontaktowym. Dodatkowo należy określić adres www, do którego zostanie przekierowny użytkownik po zakończeniu wypełniania formularza kontaktowego.

Wygenerowany skrypt należy przekazać do administratora strony www w celu zintegrowania z formularzem kontaktowym.

Kluczowym elementem skryptu jest identyfikacja organizacji.

Na koniec wpisu kilka wskazówek:

  • Dzienna ilość dopuszczalnych wpisów Web-to-Lead w systemie salesforce to 500. Jeżeli istnieje koniczność zwiększenia tej liczby, należy zgłosić się do salesforce.com
  • Istnieje możliwość skonfigurowania wielu stron www do współpracy z Web-To-Lead (np. Landing pages).