Pola audytowe – czy można zmienić wartość?

Salesforce dostarcza standardowy zestaw pól audytowych:

  • Utworzony przez – CreatedBy
  • Data utworzenia – CreatedDate
  • Ostatnio zmieniony przez – LastModifiedByID
  • Data ostatniej modyfikacji – LastModifiedDate

W niektórych przypadkach istnieje konieczność zmiany danych w polach audytowych. Jednym z takich przypadków jest migracja danych z innych systemów.

W celu uzyskania możliwości zmiany danych audytowych należy zgłosić się do salesforce.com. W efekcie uzyskuje się prawo „Create Audit Fields”. Zgodnie z nazwą prawa dostępu zmiana wartości pól audytowych możliwa jest jedynie przy tworzeniu rekordu.