Daty w raportach i widokach

Platforma Force.com oferuje bardzo ciekawy mechanizm obsługi dat w raportach i widokach danych.

Użytkownik może użyć specjalnych wartości w celu ograniczenia danych. Tak zbudowane filtry są kontekstowe i odnoszą się do dnia bieżącego.

Przykładowe wartości specjalne to:

 • YESTERDAY – Dzień przed dniem bieżącym
 • TOMMOROW – Dzień po dniu bieżącym
 • LAST WEEK – Dzień z poprzedniego tygodnia w stosunku do tygodnia dnia bieżącego

Pełna lista specjalnych wartości jest następująca:

 • YESTERDAY
 • TODAY
 • TOMORROW
 • LAST WEEK
 • THIS WEEK
 • NEXT WEEK
 • LAST MONTH
 • THIS MONTH
 • NEXT MONTH
 • LAST 90 DAYS
 • NEXT 90 DAYS
 • LAST n DAYS
 • NEXT n DAYS
 • LAST QUARTER
 • THIS QUARTER
 • NEXT QUARTER
 • LAST n QUARTERS
 • NEXT n QUARTERS
 • LAST YEAR
 • THIS YEAR
 • NEXT YEAR
 • LAST n YEARS
 • NEXT n YEARS
 • LAST FISCAL QUARTER
 • THIS FISCAL QUARTER
 • NEXT FISCAL QUARTER
 • LAST n FISCAL QUARTERS
 • NEXT n FISCAL QUARTERS
 • LAST FISCAL YEAR
 • THIS FISCAL YEAR
 • NEXT FISCAL YEAR
 • LAST n FISCAL YEARS
 • NEXT n FISCAL YEARS