Salesforce – Szybki start

Pakiet „Szybki start” przeznaczony jest dla małego biznesu z pojedynczą grupą osób, które będą korzystały z rozwiązania Salesforce.com Sales Cloud. Pakiet obejmuje 26 godzin usług wdrożeniowych.

KORZYŚCI:

 • Sta��a cena
 • Jasno zdefiniowany zakres działań i efektów
 • Uruchomienie produkcyjne w ciągu kilku, kilkunastu dni
 • Pakiet zawiera szkolenie użytkowników
 • W ramach pakietu tworzone są podstawowe raporty i analizy
 • Sugestie dotyczące najlepszego wykorzystania systemu i unikania podstawowych błędów

ZAKRES:

ANALIZA (4 GODZINY)

Celem analizy jest zebranie informacji n/t firmy, jej struktury i specyfiki Działu Handlowego. Efektem analizy będzie określenie, jakie dane będą zbierane w Sales Cloud oraz jak będzie wyglądała obsługa klientów i klientów potencjalnych. Określone zostaną również wskaźniki i analizy, które będą prezentowane w postaci raportów i pulpitów.

KONFIGURACJA (12 GODZIN)

Na podstawie wyników analizy nasz konsultant skonfiguruje system Salesforce. Na podstawie najlepszych praktyk system zostanie zoptymalizowany, aby najlepiej spełniać wymogi biznesu i zapewnić zwrot z inwestycji.

Konfiguracja obejmuje następujące elementy:

 • Zakładka startowa
 • Klienci potencjalni
 • Konta i kontakty
 • Okazje biznesowe
 • Czynności (zadania, zdarzenia)
 • Weryfikacja konfiguracji wraz z ostatecznymi zmianami
RAPORTY I PULPITY (4 GODZINY)

Po zakończeniu konfiguracji zdefiniowane zostan�� dwa pulpity składające się z 14-u raportów.

SZKOLENIE I MATERIAŁY SZKOLENIOWE (6 GODZIN)

W ramach pakietu utworzone zostaną materiały szkoleniowe w formacie prezentacji Microsoft PowerPoint zawierającej ok.30 slajdów. Prezentacja zawiera ekrany systemu wcześniej skonfigurowane. Przeprowadzone zostanie również szkolenie grupy użytkowników w zapewnionym przez klienta pomieszczeniu z dostępem do Internetu i komputerów.

Cena: 5 000 PLN

OPCJE PŁATNE DODATKOWO:

Poniższe elementy konfiguracji mieszczą się w zakresie pakietu „Szybki start”, jednakże są płatne dodatkowo:

 • Klienci potencjalni – funkcja Web-To-Lead i/lub Reguły przypisania
 • Okazje biznesowe – Oferty i produkty
 • Integracją z Microsoft Outlook