IBM WebSphere Cast Iron Cloud Integration for salesforce.com

Jest to rewolucyjne rozwiązanie, pozwalające na integrację salesforce.com z systemami działającymi w firmie poza chmurą.

Zawiera wstępnie skonfigurowane rozwiązania integracyjne dla dziesiątek różnych systemów i baz danych. Produkt ten, działający w oparciu o platformę IBM WebSphere, wprowadza podejście do integracji „configuration, not coding”.

Umożliwia integrację z systemami takimi jak SAP, Oracle Applications, skracając czas projektu integracyjnego do kilku- kilkunastu godzin lub dni, zamiast wielu tygodni a niekiedy miesięcy.

Możliwe jest to dzięki wizualnemu budowaniu schematu przepływu danych oraz przede wszystkim dzięki opracowanym przez CastIron szablonom. Np dzięki szablonowi integracji „Klient SAP – Konto w Salesforce” możliwe jest uruchomienie dwukierunkowej integracji danych w zakresie informacji o kliencie między systemami SAP i SFDC w czasie nie przekraczającym godziny!

Oto wspierane typy integracji:

  • UI Mashup – wykorzystywany, gdy w jednym interfejsie użytkownika, np. w salesforce.com, chcemy wyświetlić dane pochodzące z różnych systemów. Cast Iron na bieżąco, w czasie rzeczywistym pobiera dane z systemów źródłowych i wyświetla je wraz z innymi danymi sale sforce tak, jakby pochodziły z jednego systemu. Przykład: wyświetlanie bieżącego stanu zadłużenia Klienta z systemu finansowo księgowego na karcie Konto w salesforce.
  • Integracja procesów — możliwe jest sterowanie integracją procesów biznesowych rozciągających się na wiele systemów informatycznych, działających w chmurze i w tradycyjnej architekturze. Integracja wykonywana jest w czasie rzeczywistym. Przykład: możliwe jest zintegrowanie procesu tworzenia Klienta angażując następujące systemy: salesforce.com, system finansowo-księgowy, system sprzedażowy.
  • Migracja danych – CastIron umożliwia szybkie przeniesienie danych ze starych systemów informatycznych do salesforce.com. Przykład: przeniesienie kont, kontaktów, spraw ze starego systemu CRM do odpowiednich obiektów w SFDC.

IBM WebSphere CastIron używany jest przez setki firm, z różnych branż, m.in produkcja, sprzedaż detaliczna, branża energetyczna, transportowa i logistyki. Rozwiązuje problem integracji m.in. w następujących zakresach funkcjonalnych:

  • proces Order to Cash między systemami CRM i ERP
  • fakturowanie, księgowanie – dane transportowane z ERP do CRM
  • cenniki i definicje produktów między ERP i CRM
  • informacje między portalami dla klientów i call center

Z WebSphere CastIron Cloud Integration można korzystać na trzy różne sposoby:

  • W chmurze IBM, jako rozwiązanie Integration as a Service
  • Z rozwiązania dostarczanego jako fizyczne urządzenie, gotowe do wpięcia do sieci firmy, zawierające wstępnie skonfigurowany produkt
  • Z rozwiązania dostarczanego jako serwer wirtualny

Broszura informacyjna o produkcie na stronach IBM.

Więcej informacji o produkcie znajduje się na stronach IBM CastIron.