HX Salesforce Oracle Connector

Jest to własny produkt firmy Gemini BS, rozwijany od 2009 roku. Umożliwia jedno lub dwukierunkową wymianę danych między systemem Salesforce a bazą danych Oracle. Oparty jest na protokole SOAP i technologii WebServices wbudowanej w platformę Force.com oraz kliencie oraz opcjonalnie serwerze WebService instalowanym w bazie Oracle.

HX Salesforce Oracle Connector może być również używany do masowego wpisywania i uaktualniania danych w Salesforce. Umożliwia zmapowanie dowolnego zapytania SQL na wybrany S-obiekt w repozytorium Salesforce i nastepnie poprzez protokół SOAP przeniesienie danych z Oracle.