Partnerzy

Cirrus Insight

Cirrus Insight to dodatek do Google Chrome, kt��ry integruje Salesforce z Gmail, Kalendarzem Google oraz Kontaktami Google.
- Na bież����co przeglądaj informacje z Salesforce w swojej skrzynce odbiorczej.
- Zapisuj wiadomości e-mail i załączniki w Salesforce jednym kliknięciem
- Automatycznie zsynchronizuj Kalendarz Google z kalendarzem w Salesforce
- Twórz i edytuj wpisy w Salesforce na bieżąco
- Dodwaj Kontakty Google do Salesforce
- Integruj Zadania z Salesforce
- Integruj szablony Salesforce z Gmail

Conga

Conga Suite to aplikacja dla klientów Salesforce.com z całego świata, która pozwala na generowanie dokument������w i raportów bazujących na danych z chmury. Dzięki zreorganizowanym produktom oraz wsparciu od Conga, baza miłośników tego rozwiązania wzrosła z niesamowit�� prędkością do 80 000 użytkowników w więcej niż 35 krajach zajmujących się każdą możliwą dziedziną. Firma posiada grupy wsparcia w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii.

Conga Suite jest niezwykle wartościowym zbiorem aplikacji bazujących na Chmurze stworzonych po to, aby korzystanie z danych Salesforce było proste, elastyczne i efektowne. Produkty te optymalizują tworzenie i rozpowszechnianie raportów, prezentacji użytkowników oraz dokumentów z Salesforce w wielu formatach po to, aby korzystać z nich mogły wszystkie organizacje i środowiska.

Conga Composer

Personalizuj, optymalizuj i działaj na wielką skalę. Conga composer sprawia, że z twojego słowa zniknie wyrażenie „kopiuj i wklej”.

Narzędzie to ułatwia tworzenie i udost����pnianie z��ożonych dokumentów, prezentacji i raportów z Salesforce poprzez automatyczne szerzenie bogatych szablonów z danymi z dowolnego standardowego lub zdefiniowanego przez użytkownika obiektu. Composer pozwala klientom Salesforce na definiowanie, optymalizowanie i szerzenie swoich dokumentów oraz na tworzenie raportów bez limitów we wszystkich organizacjach i środowiskach.

Tym, co wyró��nia Conga Composer, jest kompatybilność z większością przeglądarek, edycji Salesforce, produktów Salesforce i produktów Microsoft Office. Działa również na wszystkich przeglądarkach mobilnych, co znacznie ułatwia korzystanie z jego usług.

Conga wypuściła również linię dodatków do Composer takich jak Conga Mail Merge czy Conga Workflow.

iContact

iContact paruje zaufane adresy e-mail i rozwiązania marketingowymie medi��w społecznościowych z narz��dziami CRM Salesforce. Dzięki temu możesz angażować, przekształcać i zatrzymywać swoich klientów, potencjalnych klientów oraz kontakty korzystając z wygodnych i znajomych narzędzi. Klienci Salesforce uważają, że umiejętność korzystania z Salesforce wystarcza, aby płynnie korzystać z iContact.
Aplikacja działa na różnych edycjach Salesforce, włącznie z edycjami Professional, Enterprise i Unlimited Editions. Pozwala na obejście limitów ilości wysyłanych wiadomości e-mail z Salesofrce, co oznacza dotarcie do większej ilości klientów. Co więcej, umożliwia sortowanie członków kampanii bazując na czynnościach w wiadomościach e-mail takich jak otworzenie wiadomości lub klikni��cie.

iContact dla Salesforce otrzymało nagrodę Best Mass Email App w 2010 i 2011 roku.

ArrowPointe

Arrowpointe tworzy aplikacje dla platformy force.com skupiając się na geo-mappingu.  Geopointe – aplikacja dostępna na AppExchange ��� jest czołowym rozwiązaniem geo-mappingu dla Salesforce. Pozwala ona na przestrzenne postrzeganie geografii procesów biznesowych przez klienta. Geopointe integruje Salesforce z Google Maps, MapQuest i innymi przodującymi geo-technologiami, które pozwalają na wizualizację danych z Salesforce w formie geograficznej. Pozwala to na niezliczone możliwości nie tylko dla administratorów, ale również developerów.

Aplikacja Geopointe otrzymała nagrodę Customer���s Choice w 2012 roku i jest wciąż rozwijana.

Jitterbit

Jitterbit jest nowoczesnym rozwiązaniem integracyjnym. Narz��dzie posiada wbudowane konektory do wielu znanych aplikacji takich, jak Salesforce, SAP, Oracle EBS, Microsoft Dynamics.
Jitterbit rozwi��zuje problemy integracji aplikacji różnego typu: aplikacje cloud, on-premise, społeczno��ciowe i mobilne.
ClickTools

Narzędzie to jest wiodącym rozwiązaniem dla firm, które korzystają z usług Salesforce. Od samego początku istnienia, Clicktools pozwalało na integrację informacji zwrotnych od klientów z Salesforce. Opcja ta przeznaczona została głównie dla profesjonalistów z zakresu marketingu, sprzedaży oraz wsparcia.
Clicktools oferuje pełną funkcjonalność, ogromną wartość oraz wsparcie dla firm, które chcą integrować wszelkiego rodzaju ankiety z Salesforce. Umo��liwia ono zdobywanie informacji o klientach na podstawie ankiet, arkuszy i formularzy od Clicktools, centralizację zebranych danych do Salesforce, automatyczne dzia������������������������������������������anie w celu pog����������������������ębienia zwi������zku z klientami. Integracja z Salesforce to zwiększenie efektywności kampanii marketingowych.

Clicktools jest zwyci����zcą AppExchange Customer Choice Award for Best Survey Tool w latach 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012.

OneLogin

OneLogin to najszybsza droga do zarządzania tożsamością w Chmurze z rozwiązaniem na żądanie. Wymaga ono tylko jednego logowania, a pozwala na identyfikację autentyczności poprzez wiele czynników, odpowiednie zaopatrzenie użytkownika oraz katalog z tysiącami zintegrowanych aplikacji.
Logowanie si�� do aplikacji nigdy nie by��o prostsze. OneLogin pozwala na dostęp do wszystkich aplikacji w Chmurze, w przeglądarce lub na urządzeniach mobilnych poprzez jedno logowanie. Co więcej, narzędzie to automatycznie tworzy, aktualizuje i usuwa u��ytkowników w Twoich aplikacjach.Pozwala ono r��wnież na raportowanie i analizę użytkowników, aplikacji i aktywności logowania poprzez standardowe i personalizowane raporty.