Cloud Computing

Cloud computing to ogólne określenie tego, co obejmuje dostarczanie usług poprzez Internet. Usługi te dzielą się na trzy��kategorie:

  • Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
  • Platform-as-a-Service(PaaS)
  • Software-as-a-Service (SaaS)

Sama nazwa �������������Cloud Computing”  została zainspirowana przez symbol chmury, który jest często używany do reprezentowania����������Internetu na prezentacjach, schematach czy diagramach.

Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

To pojęcie obejmuje usługę polegającą na zapewnieniu przez dostawcę usług serwera lub serwerów. Po naszej stronie pozostaje problem systemu operacyjnego, oprogramowania, uaktualnień, zapewnienie tworzenia kopii zapasowych i innych działań administracyjnych.

Na początku wprowadzania tych usług dostawca zapewniał fizyczny serwer – usługa typu „serwer dedykowany”. Po upowszechnieniu się wirtualizacji, w nowszych modelach IaaS dostawca zapewnia serwer wirtualny, dodatkowo mogą być z tym związane ograniczenia i opłaty za „moc” maszyny – procesory, pamięć, zasoby dyskowe i za wielkość przesyłanych danych.

Platform-as-a-Service(PaaS)

W tym modelu dostawca, poza serwerem fizycznym lub wirtualnym, zapewnia również system operacyjny i środowisko do tworzenia i/lub instalowania aplikacji.

W tym modelu nie zajmujemy się  serwerem, systemem operacyjnym i środowiskiem aplikacyjnym. Po naszej stronie jest stworzenie i zainstalowanie aplikacji oraz ich utrzymywanie – tworzenie i instalowanie nowych wersji, testowanie itp.

Software-as-a-Service (SaaS)

W tym modelu nasz usługodawca udostępnia nam cał���� palet��: serwery, środowisko aplikacyjne oraz aplikacje.

Rozpoczęcie pracy możliwe jest natychmiast – zapisujemy się na korzystanie z usług i od razu mamy dostępną w pełni skonfigurowaną i działaj��cą aplikację. To nasz usługodawca martwi się o zapewnienie dostępności usług, odpowiednią szybkość działania, rozwija aplikacje i instaluje nowe wersje.

Model podobny jest nieco np do korzystania z telewizji kablowe – płacimy cyklicznie (miesięcznie lub rocznie), mamy do wyboru paletę usług, możemy zmieniać zakres usług na szerszy lub węższy w zależności od potrzeb. Zmienia się tylko opłata miesięczna.

W SaaS mamy zapewnioną również platformę aplikacyjną. Tak więc możemy zmieniać aplikację, dostosowując ją do swoich potrzeb lub wr��cz tworzyć nowe aplikacje. Ten model reprezentuje Salesforce ze swoją platformą Force.com.

Cloud Computing – rozwój Internetu

Tak jak Web 2.0 oznaczało zmianę w rozumieniu i wykorzystaniu Internetu, tak Cloud Computing jest nadchodzącą kolejną dużą zmianą. Internet, przede wszystkich w rozumieniu zastosowań komercyjnych, przestaje być dodatkiem uzupełniającym lokalne aplikacje biznesowe, staje się wszystkim – zastępuję infrastrukturę, tworzy nowy ekosystem dla aplikacji i danych. Poniżej slajd przedstawiający ewolucję Internetu i zmiany w zastosowaniu:

Cloud Computing

Salesforce jest w czołówce nowej fali, nadając obecnie na świecie ton pojęciu Cloud Computing w zastosowaniach biznesowych. Z aplikacji zapewniającej funkcje CRM-owe wyewoluowało rozwi����zanie tworzące platformę dla wielu aplikacji w modelu SaaS. Obecnie następnym krokiem jest inicjatywa Database.com – przeniesienie danych do do chmury i ich dostępność wszędzie – na komputerach, w telefonach i tabach.

Oto jak Salesforce wyjaśnia pojęcie i korzyści Cloud Computing: