Śledzenie wysłanych z Salesforce emaili

Jedną z ciekawych, lecz niezbyt często używanych funkcji CRM Salesforce jest możliwość śledzenia tego, co adresat zrobił z wiadomością email wysłaną z Salesforce. Możemy śledzić kiedy ją otworzył po raz pierwszy, kiedy ją otworzył ostatnio, ile razy była otwierana.

Jak wysyłać emaile, aby informacje o ich otwarciu były przesyłane z powrotem do CRM Salesforce:

  1. Należy otworzyć szczegóły karty kontaktu, klienta potencjalnego lub konta.
  2. Na karcie kontaktu, klienta potencjalnego lub konta należy znaleźć sekcję „Wyślij wiadomość email”
  3. Należy wybrać tryb HTML:
  4. Po wysłaniu w historii emaile pojawią się wpisy: