Narzędzia, które mogą być przydatne

CLI quickstart – CLIq

Standardowym narzędziem oferowanym przez salesforce.com do importu i eksportu danych jest Apex Data Loader. W ramach tego narzędzia możliwe jest uruchamianie skryptów z linii komend (Command Line Interface).

Konfiguracja CLI nie jest prosta, ale jest na to rozwiązanie: CLIq. Prosty interfejs prowadzący za rękę pozwala w łatwy sposób na wygenerowanie skryptów CLI.

Salesforce Excel Connector

Dodatek do programu Microsoft Office Excel pozwalający na łatwy dostęp do danych salesforce.com.

Force.com Explorer

Narzędzie zbudowane w Adobe Flash Builder for Force.com. Pozwala na przeglądanie schematu obiektów oraz uruchamianie zapytań SOQL.

EasyDescribe

Aplikacja dostępna w AppExchange. Pozwala na łatwe i czytelne uzyskanie informacji o strukturze obiektów force.com. Wszystkie informacje dostępne są na jednym ekranie.