Salesforce wersja Spring 14

Na początku marca uruchomiona zostanie nowa wersja salesforce Spring 14
Dokładną datę dla swojej instancji możesz sprawdzić tutaj:
Najważniejsze zmiany:
Zamówienia
Nowy obiekt połączony z Kontami, Kontaktami i Umowami

Ogłoszenia w Chatter’ze
Możliwość wprowadzania ogłoszeń wraz z datą wygaśnięcia

Zmiany w sortowaniu raportów
Nowa możliwość sortowania po podsumowaniach
Powtarzające się Zadania
Nowa funkcja tworzenia powtarzających się Zadań wraz z opcją tworzenia następnych zadań, gdy poprzednie zostanie ukończone

Nowy Data Import Wizard

Spring ’14 – zmiany w SalesCloud

Spring ’14 – zmiany w ServiceCloud

Spring ’14 – zmiany w platformie Salesforce1