Salesforce Professional vs Enterprise – co wybrać

Niemal w każdym przypadku na początku wyboru CRM Salesforce organizacja zastanawia się jaka wersja jest odpowiednia, zwykle prowadzi to do porównania dwóch najczęściej wybieranych wersji Salesforce: Professional i Enterprise.

Rónic jest wiele, część z nich to subtelne różnica techniczne, jednak na początek warto roważyć te, które naszym zdaniem mają największy wpływ:

Workflow & approval

Workflow to funkcjonalność, która np umożliwia automatyczne, bazując na odpowiednich kryteriach, modyfikacje pól w obiektahc, tworzenie zadań, wysyłanie powiadomień i wiadomości email.

Mogą to nawet być skomplikowane procesy biznesowe, jak na przykład wieloetapowy proces zatwierdzania zapytanie, oferta, zamówienie.

Wpływ na biznes: duży


Profile, szablony wyglądu i zabezpieczenia na poziomie pól

Profile to zestawy ustawień wpływające na to, co użytkownik może zrobić w Salesforce. Regulują zakres pól widocznych dla użytkownika, jakie czynności użytkownik może wykonać w kontekście rekordu (np rekord tylko do odczytu).

Umożliwiają również stworzenie oddzielnych szablonów wyglądu ekranów dla różnych użytkowników – przykład: handlowiec widzi mniej na ekranie klienta niż jego przełożony

Wpływ na biznes: istotny


Typy rekordów

Umożliwiają kastomizowanie zachowania systemu i wyglądu danych na podstawie typu rekordu. Może być to tak proste jak różne wyglądy szablony wyglądu, jak również może odzwierciedlać różne zachowanie systemu. Przykład: wygląd ekranu dla sprawy typu reklamacja może być inny niż dla sprawy innego typu.

Wpływ na biznes: średni


APEX – zmiany programistyczne

APEX umożliwia rozwijanie systemu przy pomocy środków programistycznych. Stosowany jest wszędzie tam, gdzie kastomizacje Salesforce w sposób „point and click” nie wystarczają.

Bez APEX można wykonać w Salesforce bardzo wiele, często zaawansowanych zmian dostosowujących do wymagań biznesowych. Jednak doświadczenie pokazuje, że w trakcie eksploatacji systemu rodzi się coraz więcej pomysłów na jego usprawnienia. Czasami realizacja tych pomysłów nie jest możliwa bez programowania.

Wpływ na biznes: potencjalnie duży


Podsumowanie

Wersja Professional CRM Salesforce jest sugerowania dla firm sektora SMB, które nie mają zbyt skomplikowanych procesów biznesowych i/lub nie wymagają dużych zmian przystosowujących do działania firmy. Zwykle oznacza to, że Salesforce jest w takich organizacjach zmieniany tylko w podstawowym zakresie w trakcie wdrożenia.

Większe firmy lub firmy posiadające złożone procesy biznesowe lub duże wymagania dotyczące integracji z innymi systemami powinny rozważyć wersje CRM Salesforce Enterprise Edition.