Salesforce edycja Enterprise – Dlaczego warto?

Rozszerzona konfiguracja

Profile i Zestawy uprawnień

Profile i Zestawy uprawnień kontrolują m.in.:

 • Dostęp do aplikacji
 • Dostęp do zakładek
 • Dostęp do typów rekordów
 • Dostęp do układów stron
 • Dostęp do obiektów (przeglądanie i edycja)
 • Dostęp do poszczególnych pól obiektów (przeglądanie i edycja)
 • Godziny i zakresy adresów IP, dla których możliwe jest logowanie do systemu

Różne Układy stron, Zabezpieczenia na poziomie pola i Typy rekordów

Różne Układy stron pozwalają na utworzenie wielu różnych widoków szczegółów danych oraz ekranów edycji dla różnych grup użytkowników.

Zabezpieczenie na poziomie pola pozwala na ograniczenie dostępu użytkownikom do niektórych danych poprzez ich ukrycie lub ustawienie w tryb tylko do odczytu.

Typy rekordów pozwalają na wyświetlanie różnych układów stron w zależności od niektórych atrybutów rekordów.

Przykładowo możesz utworzyć różne typy rekordów kont: Klienci i Partnerzy. Następnie możesz utworzyć różne układy stron kont i przypisać  je do powyższych typów rekordów. Użytkownicy będą widzieć inny zestaw informacji na ekranie szczegółów konta typu Klient, i inny zestaw danych na ekranie szczegółów konta typu Partner.

Typy rekordów a procesy biznesowe

Procesy biznesowe pozwalają na kontrolowanie sposobu pracy z klientami potencjalnymi, okazjami biznesowymi i sprawami.  Przykładowo można skonfigurować różne etapy okazji biznesowej dla różnych działów sprzedaży lub różne statusy spraw dla różnych typów spraw (reklamacja, zgłoszenie, itp.).

 • Procesy sprzedaży – etap okazji biznesowej
 • Procesy obsługi klienta – status sprawy
 • Procesy obsługi klientów potencjalnych – status klienta potencjalnego

Typy rekordów zawierają powyższe procesy. Pozwalają również na kontrolowanie zestawu wartości dostępnych w dowolnych listach powiązanych (analogicznie, jak etap okazji).

Typy rekordów mogą być przypisane do profilów, co oznacza, że możesz kontrolować dostęp do typu rekordu na poziomie profilów.

Konta osobowe (Person Accounts)

Konta osobowe są kontami, które jednocześnie posiadają funkcja kontaktów.
Jeżeli twoja firma działa w modelu B2C, to Konta osobowe są odpowiednim rozwiązaniem

_

Automatyzacja procesów biznesowych

Reguły przepływu pracy (workflows)

Reguły przepływu pracy pozwalają na automatyzację procesów biznesowych poprzez wykonanie odpowiedniej akcji.

Przykłady akcji:

 • Zadanie przydzielone do konkretnego użytkownika
 • Email wysyłany do jednego lub wielu odbiorców
 • Aktualizacja danych
 • Komunikat wyjściowy (API) pozwalający na łączenie się z innymi aplikacjami

Kilka przykładów zastosowań:

 • Zamykanie okazji tworzy zadanie dla użytkownika
 • Alertowanie menedżerów przy dużych kontraktach
 • Zmiana właściciela sprawy przed przeterminowaniem
 • Przypomnienie o konieczności zamknięcia lub zmiany oferty na kilka dni przed jej przeterminowaniem

Procesy akceptacji (Approvals)

Proces akceptacji może być wykorzystywany do automatycznego zatwierdzania danych w salesforce. W trakcie definiowania takiego procesu określa się warunki, przy których należy wykonać akceptację oraz osobę, która może zaakceptować dane. Akceptacja może być wykonana bezpośrednio w systemie, na urządzeniach mobilnych oraz poprzez odpowiedź na mail sygnalizujący konieczność akceptacji danych.

Klasycznym przykładem jest akceptacja rabatów na ofertach.
Historia akceptacji jest zapisywana w systemie pod rekordem, który był akceptowany.

Przepływy (visual flow)

Przepływy pozwalają na budowanie logiki, która prowadzi użytkownika przez kolejne ekrany na których wprowadzane są dane. W wyniku poszczególnych akcji tworzone/aktualizowane są dane w systemie.
Administratorzy tworzą przepływy przy użyciu narzędzia “Flow Designer”

Zespoły sprzedaży

Zespoły sprzedaży pozwalają na łatwe i szybkie zarządzanie współdzieleniem Klientów i Ofert.
Użytkownik określa rolę i dostęp do obiektów.
Istnieje możliwość utworzenia domyślnego zespołu sprzedaży. Dzięki temu dodanie takiego zespołu np. do Oferty wymaga jednego kliknięcia

_

Analityka

Raporty dołączane

Raporty dołączane (Joined reports) pozwalają na utworzenie jednego, skonsolidowanego raportu z różnych źródeł danych.

Kubełki

Kubełki pozwalają na szybkie grupowanie danych bezpośrednio w raportach bez konieczności definiowania nowych pól


_

Społeczności

Społeczności pozwalają na dostęp do części danych w salesforce poprzez zewnętrzny portal. Przeznaczone są dla pracowników, partnerów oraz klientów.

Społeczności są doskonałym sposobem na współdzielenie oraz wymianę informacji z osobami spoza organizacji.

Społeczności mogą być skonfigurowane dla:

 • Zwiększenia sprzedaży poprzez kontakt z partnerami
 • Wysokiej jakości obsługi klientów

APEX – zmiany programistyczne

APEX umożliwia rozwijanie systemu przy pomocy środków programistycznych. Stosowany jest wszędzie tam, gdzie kastomizacje Salesforce w sposób „point and click” nie wystarczają.

Bez APEX można wykonać w Salesforce bardzo wiele, często zaawansowanych zmian dostosowujących do wymagań biznesowych. Jednak doświadczenie pokazuje, że w trakcie eksploatacji systemu rodzi się coraz więcej pomysłów na jego usprawnienia. Czasami realizacja tych pomysłów nie jest możliwa bez programowania.

Podsumowanie

Wersja Professional CRM Salesforce jest sugerowania dla firm sektora SMB, które nie mają zbyt skomplikowanych procesów biznesowych i/lub nie wymagają dużych zmian przystosowujących do działania firmy. Zwykle oznacza to, że Salesforce jest w takich organizacjach zmieniany tylko w podstawowym zakresie w trakcie wdrożenia.

Większe firmy lub firmy posiadające złożone procesy biznesowe lub duże wymagania dotyczące integracji z innymi systemami powinny rozważyć wersje CRM Salesforce Enterprise Edition.