Ograniczenia salesforce.com

Ile obiektów własnych można utworzyć w salesforce.com?

Ile reguł współdzielenia danych można zdefiniować?

Jak duże może być moje logo?

Poniżej dokument zawierający informacje na temat ograniczeń w aplikacji salesforce.

Salesforce Limits Quick Reference Guide