Co nowego w wersji Winter ’14

 • Obsługa sprzedaży
  • Konsola dla PH
  • Zmiany w Cennikach (wyszukiwanie)
 • Zmiany ogólne
  • Wyszukiwanie
  • Wyszukiwanie w ustawieniach
  • Zamrażanie konta użytkownika

Konsola dla PH (Salesforce Console for Sales)
Konsola dla PH daje łatwy dostęp do informacji związanych ze sprzedażą i pozwala na szybki kontakt z klientami potencjalnymi, pozyskiwanie klientów oraz identyfikację kluczowych kontaktów. Wszystkie informacje dostępne są na jednym ekranie co pozwala na uzyskanie informacji przy mniejszej ilości kliknięć.

Konsola dla PH (Salesforce Console for Sales) – informacje dodatkowe:

 • Ważne informacje są teraz łatwo dostępne
 • Rekordy i informacje powiązane na jednym ekranie w zakładkach
 • Szybkie wstawianie notatek lub raportu z rozmów
 • Możliwość korzystania z CTI
 • Szeroki zakres konfiguracji wyglądu konsoli
 • Wymagana dodatkowa licencja
 • Licencjonowanie na użytkownika

Zmiany w Cennikach (wyszukiwanie)

 • Wyszukiwanie cenników
  • Cenniki są dostępne w wyszukiwaniu przy tworzeniu rekordów obiektów standardowych i własnych.
 • Konfiguracje okna wyszukiwania
  • Istnieje możliwość konfiguracji okna wyszukiwania cenników. Można wyspecyfikować kolumny widoczne w wynikach wyszukiwania

Wyszukiwanie
W wersji Winter ’14, w trakcie wyszukiwania w odpowiedzi na Konta, Kontakty i obiekty własne, użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji wyszukiwania po wszystkich polach. Dotychczas wyszukiwanie obejmowało jedynie pole, którego dotyczyło.

Wyszukiwanie w konfiguracji

Zamrażanie kont użytkowników
Istnieje możliwość tymczasowego zamrożenia konta użytkownika (jeżeli dezaktywacja wymaga więcej czasu)

Uwaga
Zamrożony użytkownik jest brany pod uwagę przy wyliczaniu ilości używanych licencji