Backup

Salesforce umożliwia uruchomienie regularnego backup danych całej organizacji. Procedura obejmuje wszystkie dane – zarówno rekordy, jak i raporty i załączniki. Pliki backupu mogą być wykorzystane np. do odtworzenia danych po masowym kasowaniu.

W celu skonfigurowania cyklicznego eksportu danych należy:

1.Wejść w opcję: Konfiguracja -> Zarządzenia danymi -> Eksport danych

2.Wybrać opcję „Schedule Export”

3. Wybrać odpowiednie opcje zakresu i częstotliwości eksportu

4.Wybrać obiektu, które będą eksportowane – najwygodniej jest wybrać opcję „Include all data”

5.Nacisnąć przycisk Zapisz

Eksport danych dostępny jest do pobrania przez 48 godzin.